Phylazonit kísérleti eredmények

Phylazonit kísérleti eredmények napraforgó vetőmag előállításban

Napjainkban a mezőgazdasági termelés legaktuálisabb kérdéseinek egyike a talajok termőképességének fenntartása, illetve a termelés és a környezetvédelem célkitűzéseinek összehangolása a környezeti terhelések csökkentése mellett. Legfontosabb követelmény, hogy a gazdálkodás alkalmazkodjon az ökológiai és ökonómiai viszonyokhoz. A kísérlet távlati célja annak vizsgálata, hogy a baktérium készítmény milyen hatással van a talaj tápanyag készletére, szerkezetére, illetve a talajéletre.

A kísérlet helye: Fleischmann Rudolf Kutatóintézet, Kompolt
Táblaszám: K3, összesen: 4,77 ha, nettó 3,64 ha
Elővetemény: őszi búza
Kísérlet növénykultúrája: NK Kondi, Syngenta F1 napraforgó hibrid vetőmag
Alkalmazott műtrágyák: Pétisó 27% – (78 kg/ha); NPK 8:24:24 – (214 kg/ha)

A kísérlet beállítása

A Phylazonit Tarlóbontó (TB), illetve Talajoltó (TO) és Talajregeneráló (TR) baktérium készítményei két ütemben, tarlóhántás előtt, valamint vetéssel együtt épültek be a technológiába.
A Phylazonit Tarlóbontó készítmény az őszi búza tarlómaradványaira került kijuttatásra, 15 l/ha dózisban, tárcsával, majd azonnal talajba dolgozva. A tökéletes hatást elősegítette, hogy a betakarításkor megfelelő száraprítás történt, egy 10 cm tarló meghagyásával.
Tavasszal két különböző kezelést alkalmaztunk, az I.-es kezelésben a Phylazonit Talajoltót; míg a II. kezelésben a Phylazonit Talajregenerálót juttattuk ki 15l/ha dózissal, a vetéssel egy menetben a vetőmag felületére. A vetést követően a talajfelszínt a vetőgép tömörítő kerekei lezártak, ezzel biztosítva a tökéletes hatást.

A Phylazonit Talajoltó elősegíti a csírázó növény gyökeresedését, vitaminokat termel és segíti a tápanyagok feltáródását. A készítménynek a maghoz legközelebb kell kerülnie, melyet a traktorra, illetve a vetőgép elemekre szerelhető speciális kijuttató rendszer tett lehetővé.

A Phylazonit Talajregeneráló készítmény megvédi a csírázó növényt a gombás fertőzésektől, a gyökeresedést segíti, vitaminokat, antibiotikumokat termel, a tápanyag feltáródást növeli.

Az alapkezelésként alkalmazott tarlóbontó készítmény az őszi búza tarlómaradványainak látványos, gyors lebomlását tette lehetővé, amely azontúl, hogy a talaj tápanyagkészletét növelte megkönnyítette a talajművelési, vetőmagágy készítési munkák elvégzését.

1. ábra: Tarlóbontó + Talajoltó Phylazonit készítményekkel kezelt napraforgó vetőmag előállító tábla csillagbimbós fenofázisban 2016. 07. 05. (Apa 1., Apa 2 sorok középen, mellette anyasorok 10:2).

A napraforgó vetőmag előállításban a kombájn tiszta 1,5-1,7 t/ha termőképesség közepesnek tekinthető, megfelelő. Jó termőképesség az 1,8 t/ha értéknél kezdődik.
A kombinált kezelések során a vetéssel egyidejűleg kijuttatott Phylazonit Talajoltó készítmény 6 %-os termésnövelő hatást hozott, amely a nagy értékű vetőmag előállításban a 92,42 kg/ha növekedés mellett 43.440 Ft/ha többletbevételt jelentett.
A Phylazonit Talajregeneráló alkalmazása során a termőképesség 232,53 kg/ha-al növekedett (8 %), amely 109.209 Ft/ha többletbevételt hozott.

Napraforgó kísérleti eredmények (Kompolt, 2016)

0
kg/ha

Phylazonit TB/TO

0
kg/ha

Phylazonit TB/TR

0
kg/ha

Kontroll

A készítmények alkalmazása a tápanyag feltáródás fokozása mellett a talaj szerkezetét is javította, az optimális életfeltételek kialakulása következtében a növények genotípus által meghatározott rezisztenciája is fokozódott. A termőképesség növekedésének hátterében az életfolyamatok – kezelések következtében történő – élénkülése is meghatározó.

Dr. Tóth Szilárd
egyetemi docens
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM, Gyöngyösi Károly Róbert Campus,
Fleischmann Rudolf Kutatóintézet

A Kutatóintézet munkáját az EFOP 3-6-1-16-2016-00001 Kutatási kapacitások és szolgáltatások komplex fejlesztése az Eszterházy Károly Egyetemen c. projekt támogatja.

2019-01-18T18:49:01+00:00