A Beforgatott Jövő


A termőtalaj a növénytermesztés, ezáltal az emberi élet alapja. De tudjuk-e valójában, milyen folyamatok zajlanak a talajban? Ismerjük-e a termelés sikerét meghatározó alapvető összefüggéseket? Megőrizhető-e hosszú távon talajaink termékenysége?

Könyvünk segít a talaj életének megismerésében és megértésében: közérthetően bemutatja, milyen kölcsönhatások működnek a termőföld és a termesztett növények között, egyben feltárja, hogyan folytatható intenzív, mégis környezetkímélő gazdálkodás. A megfelelő talajélet kialakítása, a talaj termékenységének megőrzése napjainkra a fenntartható növénytermesztés meghatározó tényezőjévé vált. Ehhez nyújt megoldást a baktériumtrágyázáson alapuló tápanyag-utánpótlás.

A tudományos ismereteken túl gyakori tapasztalatokon keresztül szeretnénk hasznos és alkalmazható tudást nyújtani a rutinos és kezdő gazdálkodók részére egyaránt. Célunk az, hogy segítsünk eredményesebbé tenni a mezőgazdasági termelést.
 

A baktériumtrágyázás és talajjavítás szakmai ismereteiről szóló könyvünk megvásárolható a webáruházban!

Baktériumtrágyázás mindenkinek

Ritkán gondolunk bele – vagy nem is tudunk róla –, hogy a napjainkban köztermesztésben lévő növényfajták genetikailag nagyobb terméspotenciállal rendelkeznek, mint amit évről évre betakarítunk. Az intenzív növénytermesztési technológiák elterjedésével megnőtt a műtrágyák, növényvédő szerek, gyomirtók, talajfertőtlenítők, érésgyorsítók és egyéb vegyszerek használata, amelyek pozitív hatásaik mellett a talajok elsavanyodását és a talajélet felborulását is magukkal vonták – különösen a szármaradványok lebontására és a levegőben lévő nitrogén megkötésére képes baktériumok száma csökkent le drasztikus mértékben.

A hasznos baktériumok visszaszorulásával nem bomlanak le megfelelően a gyökér- és szármaradványok, elszaporodnak a kórokozó gombák és más káros szervezetek, a talajélet degradációjával pedig a talaj humusztartalma (és egyben termékenysége) is csökkenésnek indul.
 

A mezőgazdaság sikere a kiegyensúlyozott talajélettel kezdődik

Szerte a világon egyre inkább terjedőben vannak olyan biológiai szemléletű talajerő-gazdálkodási módok, amelyek arra törekszenek, hogy a beavatkozások ne károsítsák a környezetet, sőt, minél inkább járuljanak hozzá annak megőrzéséhez. A talajközpontú termelés szemlélete alapján egészséges talajélet nélkül nem teremthető meg a talajnak az a termékenysége, amely szükséges a növénytermesztés sikerességéhez, valamint az egészségesebb élelmiszerek előállításához. A tápanyagok pótlásán túl a talajt jellemző óriási biodiverzitás, faji sokféleség alapvetően szükséges ahhoz, hogy fennmaradjon annak termékenysége is.

Mivel a talajtermékenység nem állandó tulajdonság, megőrzéséhez szükség van olyan szerves anyagok szakszerű felhasználására, amelyek a talajélet javításán, stimulálásán keresztül fejtik ki hatásukat. A mezőgazdasági mikrobiológiai kutatások előrehaladtával napjainkban lehetőség van olyan baktériumtenyészetek létrehozására és alkalmazására, amelyek a talajba juttatva egyensúlyba hozzák vagy növelik a hiányos talajéletet. Ezt a folyamatot nevezzük baktériumtrágyázásnak.
 

A baktériumok jelentősége

A baktériumtrágyázás azon túl, hogy pozitívan hat a talaj biológiai, kémiai és fizikai tulajdonságaira, másodlagos hatásként a tápelemek feltáródásához vezet, s ezzel hozzájárul a fenntartható mezőgazdaság megteremtéséhez. Mindez egyben megteremti az egészséges takarmány és az egészséges élelmiszereink előállításának a lehetőségét is.

Mivel a talaj élő közeg, a benne található anyagok és élőlények dinamikus kölcsönhatásban állnak egymással, s állandó körforgáson keresztül tartják fent a talaj természetes egyensúlyát. Ha a talajból folyamatosan csak elveszünk, és nem pótoljuk a kivett anyagokat, az egyensúly felborul. A talajban élő mikroorganizmusok élettevékenységük révén járulnak hozzá a talaj kémiai, biológiai és fizikai tulajdonságainak alakításához, így teremtve optimális feltételeket a termesztett növények számára.

Előtérben az emberi egészség

A talajlakó baktériumok a szorosan vett mezőgazdasági termelésen túl a fogyasztókra, azaz a táplálkozásunkra is fontos hatással vannak. A kedvező hatású baktériumok száma a talajokban gyakran túlságosan lecsökken. Ennek oka lehet a levegőtlen talajkörülmények kialakulása vagy a talaj kémhatásának megváltozása. Ekkor egyéb, emberi szempontból kedvezőtlen mikroorganizmusok elszaporodása következik be. A kedvezőtlen mikroorganizmusok felszaporodásának számos negatív hatása van, megnőhet a nehézfémek, toxikus elemek oldhatósága és növényi felvétele, de megnő a kockázata ezek élelmiszereinkbe való bekerülésének is.

Nem túlzás kijelenteni tehát, hogy a talajélőlények számának csökkenésével vagy működőképességük rosszabbodásával a talajon megtermelt élelmiszereink minőségi tulajdonságai is romlanak, kihatva ezzel az ember egészségi állapotára. Egészséges tejet, illetve húst csak egészséges állat tud termelni. Egészséges állatot csak egészséges takarmánnyal lehet táplálni, az egészséges élelmiszer pedig megalapozza az emberi egészség megőrzését is.
 

A baktériumtrágyázás és talajjavítás szakmai ismereteiről szóló könyvünk megvásárolható a webáruházban!