Hírek

Hírek oldal

A FAO is kiáll a talajközpontú mezőgazdaság mellett

September 01,

Meg kell őrizni, és ahol szükséges, helyre kell állítani a mezőgazdasági termőterületek talajainak biológiai sokféleségét, amihez okszerű talajművelésre és mikrobiológiai talajoltásra van szükség. Erre hívja fel a figyelmet az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) állásfoglalása. Magyarország első és piacvezető talajoltó készítménye, a Phylazonit forgalmazójaként üdvözöljük a világszervezet nyilatkozatát, amely egybevág cégünk filozófiájával.

A FAO növénytermesztési és növényvédelmi divíziója (FAO–AGP) „A mezőgazdaság és a talaj biológiai sokfélesége” (Agriculture and soil biodiversity) címmel bocsátotta közre a dokumentumot, amelyben a világ termőtalajainak leromlott állapotára, illetve a talajminőség helyreállításának lehetőségeire hívja fel a figyelmet. A szervezet szakértői szerint a mezőgazdaság jelentős hatást gyakorol a termőtalaj élővilágára, amely egyensúlya és megfelelő változatossága, faji összetétele nélkülözhetetlen a benne gyökerező növények fenntartásához.

A mezőgazdasági termelésben napjainkban – és főként az elmúlt évtizedekben – alkalmazott technológiák azonban drasztikusan csökkentették a talajban élő szervezetek számát, mind a teljes mennyiségük, mind a faji sokféleségük tekintetében. A talajok elsavasodása, a sokszor nyakló nélkül alkalmazott kemikáliák – növényvédő szerek és műtrágyák – miatt sivárabbá vált a talajok flórája és faunája, amihez hozzájárul a nem mindig okszerűen végzett talajművelés romboló hatása is. A dokumentum felhívja a figyelmet arra, hogy a talajlakó mikrobák nélkülözhetetlen szerepet játszanak a talajba jutó szerves anyagok (jelesül a növényi maradványok) lebontásában, a talajszerkezet javításában, a növények anyagcseretermékei, egyes toxikus anyagok semlegesítésében, szervetlen anyagok (nitrátok, szulfátok, foszfátok stb.) feltárásában, tehát a növények számára hasznosítható, felszívható vegyületekké alakításában, valamint például a légköri nitrogén megkötésében, és a magasabb rendű növények számára hasznosuló tápanyaggá formálásában. A jelenleg alkalmazott mezőgazdasági gyakorlat egyfelől jelentősen növelte az élelmiszertermelés hatékonyságát, és javított Európa, Ázsia és Amerika élelmiszerellátásán, ugyanakkor a természetes környezet folyamatos rombolásával járt együtt – olvasható a FAO-állásfoglalásban. A világszervezet éppen ezért azt szorgalmazza, hogy a mezőgazdasági termelők fordítsanak nagyobb figyelmet a talaj egészségének fenntartására, és ha szükséges, akkor állítsák helyre a termőközeg egészséges biológiai állapotát.

A talajok minőségének javításához több módszert javasol a FAO. Egyrészt kiemeli a talajművelés technológiájának okszerű alkalmazását, a termesztendő növényeknek a talaj adottságaihoz jobban illeszkedő megválasztását. Másfelől azonban hangsúlyozza a talajok mikrobiológiai oltásának fontosságát! „A talajművelés, a monokultúrás növénytermesztés, a növényvédő szerek használata, a talajerózió és a talajszennyezés negatív hatással van a termőtalajban élő biológiai közösségre, csökkentve ezzel a talaj képességét arra, hogy betöltse funkcióját. E folyamat következményeként csökkent a talajok szervesanyag-tartalma, romlott a szerkezetük, s ennek eredményeként kevésbé tudnak ellenállni a szikesedésnek, az eróziónak, és romlott a vízháztartásuk” – olvasható a dokumentumban.

A FAO éppen ezért azt ajánlja a világ mezőgazdasági termelőinek, hogy a hosszú távon is sikeres termelés érdekében fenntartható módon folytassák tevékenységüket. Ennek elemei között a világszervezet kiemelten javasolja a mikrobiológiai talajoltást, és a talajadottságoknak megfelelő talajművelési technológiák alkalmazását. „Napjainkban több mint 7 milliárd ember támaszkodik a biológiai sokféleségen alapuló árutermelésre és szolgáltatásokra. A Föld népessége 1950 óta megduplázódott, és az ENSZ előrejelzése szerint 2050-re eléri a 9,2 milliárd főt. A természeti erőforrásokra irányuló igényünk egyre növekszik, mivel az elmúlt 50 évben a világgazdaság az ötszörösére bővült. Ezzel párhuzamosan azonban a mezőgazdasági célra hasznosítható földterület (az emberiség életterének növekedésével) világszerte folyamatosan csökken, ami egyre nagyobb nyomást gyakorol a meglévő földbázis erőforrásainak minél hatékonyabb kihasználására” – zárul a közlemény.

Vissza a bejegyzésekhez