A szántóföldi melléktermékek, szármaradványok jelentősége évről évre nő, fokozott figyelem összpontosul rájuk ebben az évben is, hiszen talán még sohasem volt ekkora szükség a bennük található tápanyagokra, mint most. Úgy gondoljuk és tapasztaljuk, ezt mára csaknem minden gazdálkodó felismerte.

Tudjuk, hogy a szántóföldi növények jelentős szár és gyökér tömeget hagynak a talajainkon a betakarítást követően. Napraforgó esetében 2 t/ha termésátlagnál 4 t/ha gyökér- és 4-5 t/ha szármaradvánnyal számolhatunk. Ez a nagymennyiségű szerves anyag több szempontból is kedvezően hat a talajra.

Egy-egy növényi maradvány hatalmas mennyiségű makroelemet és – ami talán ugyanolyan fontos – mikroelemet tartalmaz, ezzel jelentős mértékben gyarapítja a talaj tápanyagkészletét. Ez számszerűsítve, napraforgó esetén 70-55-200 kg lekötött N-P2O5-K2O tartalmat jelent, mely hosszútávon szolgáltat tápanyagot a következő kultúrák számára.

A termőföld általános állapotát gyökereiben határozza meg annak szerves anyag tartalma.

Az egészséges talajnak, melynek magas szervesszén-tartalma van, nagy a porozitása: az aggregátumai között nagy pórusterek vannak, amelyben raktározódik a víz. Intenzív esőzéskor a jó szerkezetű talaj még akkor is képes elnyelni és megtartani a vizet, ha nincs növényzet éppen rajta (növényborítottsággal persze még jobb hatásfokkal).

Amellett, hogy a szerves anyag kedvező hatást gyakorol a talaj szerkezetre, ezzel együtt javítja a talaj víz és levegő gazdálkodását, elősegíti a talaj mikrobiológiai tulajdonságainak javítását is.

Ezek a tényezők közvetlenül és közvetve is befolyásolják a szántóföldi növények élettani folyamatait. A tápanyagok rendelkezésre állása evidencia az optimális fejlődés szempontjából. Azonban a talaj szerkezete, nedvességtartalma valamint kémhatása közvetlenül hat a tápelemek felvehetőségére. A talaj mikrobiológiai közössége pedig közvetlenül képes stimulálni a növények fejlődését, valamint a tápelemek felvehetővé alakításán és a kórokozók visszaszorításán keresztül közvetetten is befolyásolja azt.

Az irányított szerves anyag bontásnál – mikrobiológiai készítmény használatával- a speciális baktérium törzsek segítségével nem csupán gyorsul a lebontás, de a bontás minősége is javul. A könnyen bontható fehérjék, cukrok, zsírok nagyon hamar bontásra kerülnek, a cellulóz, hemicelulóz bontása is felpörög, a komplexebb szerkezetű anyagok lebontása is elindul nagyon lassan, azonban érésükkel, kémiai átalakulásukkal majd a tartós szerves anyag készletet fogják  növelik.

Kísérleteink során, melyeket több éve folytatunk a szántóföldi melléktermékek, szármaradványok talajban történő lebomlását vizsgálva, a következőket állapítottuk meg, többek között:

  • egy év időtartam alatt a tarlómaradványok 75-80%-a bomlik el mikrobiológiai készítmény alkalmazásával
  • a maradványok 50%-a átlagosan 4 hónap alatt bomlik el
  • a bontás intenzitása nem egyenletes, az első két hónapban nagyon intenzív
  • a bontás intenzitása más a tavasztól őszig, mint az ősztől tavaszig terjedő időszakban
  • a bontás hatékonysága leginkább a hőmérséklettől és a talajnedvességtől, valamint a szerves anyag C/N arányától függ (alacsonyabb érték könnyebb bonthatóságot jelent)
  • a tápanyagok mobilizációjának intenzitása nem minden esetben arányos a szerves anyagok lebomlásának intenzitásával.

Láttuk azt, hogy a napraforgó esetén 55 kg P2O5 hatóanyag kerülhet vissza 2 tonna termésátlag mellett hektáronként a talajba. Ha gondolatban egy egyszerű matematikai műveletet elvégzünk, amely képletben a DAP illetve a MAP műtrágyák árát a 430-500.000 Ft/tonna áron helyettesítjük be, illetve ezek 46-52 %-os hatóanyagtartalmával számolunk, akkor a műveletet elvégezve a 55 kg P2O5 hatóanyag árától levegő után kapkodunk: 51.000-53.000 Ft! Kálium esetében ez a szám – a napraforgó óriási kálium-tartalmából adódóan – még nagyobb!

Nem kérdés, hogy a szántóföldi melléktermékeknek, szármaradványoknak a talajban a helye, és nem kérdés az sem, hogy a mikrobiológiai tarlóbontó készítményekkel hatékonyabbá tudjuk tenni a bontást és a tápanyagok feltárását! Gondoljunk erre az aratás után!