A jövő agrárgenerációjának formálása a talajnál kezdődik, az új talajjal kapcsolatos ismeretek oktatásba történő beépítéséről tanácskoztak dr Juhász Anikó helyettes államtitkár vezetésével az Agrárminisztérium kupolatermében agráregyetemek, agrár szakképző intézetek, szakmai szervezetek és a hatóság képviselői.

A „Kincsünk a termőföl” rendezvénysorozat részeként 2019. május 30-án az Agrárminisztérium kupolatermében vitatták meg a talajok jelentősége, talajélet, talajvédelem oktatás, képzés szemléletformálás témáját. Dr. Juhász Anikó helyettes államtitkár köszöntőjében hangsúlyozta annak fontosságát, hogy megalapozzuk a korszerű ismeretanyag beépülését az agrárszakoktatásba, szakemberképzésbe. Ezután a Magyar Talajbaktérium Gyártók és Forgalmazók Szakmai Szervezete képviseletében Dr. Pénzes Éva felvezető előadásában kérte, hogy induljon el egy kommunikáció a társadalom felé az egészséges termőföld iránti igény és felelősség és a talajok védelme érdekében. A rendezvényen 5 panelbeszélgetés keretében tárgyalták az oktatás, képzés egyes színterein megjelenő lehetőségeket, feladatokat.

Kincsünk a termőföld kerekasztal beszélgetés

A felsőoktatás és a szakképzés tekintetében a gyakorlati képzés fontosságára hívták fel a figyelmet, legyen lehetőség az új technológiák alkalmazásának begyakorlására a tanórák keretében is. Ehhez a tangazdaságok, gyakorlóhelyek technológiai fejlesztése elengedhetetlen, „a tangazdaság technológiai színvonala nem lehet rosszabb, mint a gazdáké” hangsúlyozták a résztvevők. A digitalizáció a mezőgazdaságban várhatóan felgyorsítja a generációváltást, ami megköveteli, hogy erre a különböző szakoktatási intézmények felkészüljenek. Bagdán Boglárka helyettes államtitkár hozzászólásában kiemelte, hogy a középfokú szakoktatás reformcsomagjában is a gyakorlati képzés áll a középpontban.

Az új ismeretek oktatásba történő beépülésére jó példaként került említésre, a SzIE Kertészettudományi Kara által indított új biológiai talajerőgazdálkodási szakmérnöki képzés, mely a talaj, mint élő rendszer működésének gyakorlati oktatását célozza.

A szakember utánpótlás kérdése több panelbeszélgetés keretében felmerült, az agrárium iránti elköteleződést, az ökológiai szemlélet kialakulását már gyerekkorban a családban, óvodai és általános iskolai programokban el kell kezdeni. Jó példaként az iskolakert mozgalmat lehet megemlíteni, valamint a „Legyél te is mezőgépész” program is sok fiatal érdeklődését váltotta ki a mezőgazdasági technológiák iránt. A társadalom széles rétegének talajjal kapcsolatos ismereteinek terjesztésére pedig az EU GROW projektje került említésre, melynek keretében a résztvevők egy talajnedvességmérő hálózatot alakítottak ki a lakosság részvételével és közben talajjal növényekkel kapcsolatos ismeretterjesztés is zajlik.

Kincsünk a termőföld kerekasztal beszélgetés

Több aspektusban felmerült a különböző szervezetek, oktatási intézmények közötti együttműködés. Fontos lenne, hogy a különböző szakiskolák, és egyetemek megtalálják a szakmai kapcsolódási pontokat, amely a fiatalok agrárium iránti elköteleződését tovább erősíti. A szakmai szervezetek és a hatóság közötti együttműködés egyik példája a talajbaktérium készítmények hatékonyságát vizsgáló tartamkísérlet, melyet a NÉBIH-hel együttműködésben valósítottak meg. A hiteles információforrás szempontjából hasonlóan fontosak az egyetemekkel együttműködésben megvalósított üzemi kísérletek is, melyek eredményei közvetlenül épülhetnek a gyakorlatba és az oktatásba.

A gazdálkodók részéről megvan az igény az új gyakorlati információk befogadására, erre a NAK, az ÖMKI és a jelenlévő szervezetek részéről megvan a nyitottság, a megfelelő képzési forma kommunikációs színtér megtalálása kulcs fontosságú, itt nagy lehetőség van az online platformok kihasználásában.

Az állam részéről a támogatások is egy eszközt jelentenek a gazdálkodói döntések befolyásolására, környezettudatosságának növelésére. Például az agrárkörnyezet-gazdálkodási intézkedés egyes elemei jelenleg is szolgálják a talajok minőségének megőrzését

A szakember-utánpótlás kérdése több panelbeszélgetésen is felmerült, mint mondták, az agrárium iránti elköteleződést, az ökológiai szemlélet kialakulását már gyerekkorban a családban, óvodai és általános iskolai programokban el kell kezdeni. Jó példaként az iskolakert és a „Legyél te is mezőgépész” programot említették, amelyek sok fiatal érdeklődését kiváltották a mezőgazdasági technológiák iránt.

„Kincsünk a termőföld” III. szakmai kerekasztal, 2019. május 30. Agrárminisztérium Kupolaterem
Fotók: Krasznai-Nehrebeczky Mária
.