Tavaszi feladataink fontos eleme a talajoltás!

A mikrobiológiai talajoltás jelentősége abban áll, hogy a speciális baktériumtörzsek képesek átalakítani a növények szempontjából fontos tápelemeket felvehető formákba, a környezetre gyakorolt ​​káros hatások nélkül.

A baktériumok végzik a talajban lévő szerves anyag átalakításának a legnagyobb részét. Elsősorban az elhalt növényi maradványok lebontásában játszanak fontos szerepet, amelynek során a cellulóz, a hemicellulóz, a pektin és a lignin bontásával alapvető táplálék- és energiaforrás keletkezik. A lebontás során ezen felül tápelemek (ásványi sók), víz és energia szabadul fel, amelyek a növény rendelkezésére állnak.

Emellett a mikroorganizmusok számos más vegyületet is kiválasztanak, amelyek a növény növekedésének és fejlődésének szabályozói.

Gondoljunk például az indolecetsavra (auxin), mely a sejtosztódást és a megnyúlást, a differenciálódást, de akár a virágzást is szabályozza. Hasonlóan fontos vegyület a gibberellinsav, hiszen a mag csírázási folyamataihoz is elengedhetetlen.

Hidropóniás kísérlet kukoricanövényekkel

Hidropóniás kísérlet kukoricanövényekkel. A kép jól szemlélteti a kezelés hatására mutatkozó gyökeresedést.

E baktériumtörzsek jótékony hatása nem merül ki ennyiben, hiszen a növények fiziológiai folyamatainak befolyásolásával, támogatásával is segítik a növények fejlődését.

Az un. abiotikus stresszek, mint például az aszály, a talaj növekvő sótartalma, vagy a szélsőséges hőmérsékletek, globális szinten is jelentős termésveszteségeket okoznak.

Borsó növények fejlődése és gyökeresedése

Borsó növények fejlődése és gyökeresedése mikrobiológiai oltóanyag használatával szántóföldön.

E veszteségek csökkentése érdekében a talajoltó biostimulánsokat mind szélesebb körben integráljuk a termelési rendszerekbe azért, hogy használatukkal a növények élettani-biokémiai folyamatait a termelékenység javításának érdekében tudjuk módosítani.

A talajoltásnak más pozitív hatása is lehet. A talajból induló fertőzések, kórokozók elleni védekezésben is segítségünkre vannak.  A talajélet, talajegészség javításával, a növények számára optimális talajfizikai és – kémiai tulajdonságok megőrzésével, a fenntartható termelés és a magas hozamok egymás mellett is értelmezhetővé válnak.

Mikrobiológiai oltóanyag

Mikrobiológiai oltóanyag hatékonyságvizsgálata petricsészében. A baktériumtenyészet teljes mértékben visszaszorítja a Sclerotinia telepet.

A tápanyag kijuttatás mellett tehát minden esetben hangsúlyozni kell a mikroorganizmusok biológiai körforgalomban betöltött szerepét. Ha a segítségükkel nem valósulna meg az immobilizáció-mineralizáció folyamata – amelynek során a mikroszervezetek oldható vegyületeket visznek szerves kötésbe, illetve a szerves kötésből ismét oldhatókká -, akkor nemcsak a talaj tápelem készlete maradna felvehetetlen, de a kijuttatott műtrágyák hatóanyagainak hasznosulása is romlana.

Phylazonit termékcsalád (Phylazonit Talajoltó NG, Phylazonit Talajregeneráló NG, Phylazonit Szója NG, Phylazonit Tarlóbontó NG) baktériumtörzsei e célt szolgálják.

A tavaszi vetésekkel közvetlenül a mag mellé juttatott oltóanyagok – a kijuttatáshoz a megfelelő technológiai és műszaki háttér adott, bárki számára biztosítani tudjuk – a csírázás kezdetétől támogatják a kelő növényt a fejlődésben. A fentiek figyelembevételével mindenképpen célszerű a növénykultúrához, a talajadottságokhoz, a talaj egészségi állapotához mérten kiválasztani azokat a mikrobiológiai oltóanyagokat, melyek segítségével biztonságosabbá, eredményesebbé tehető a termelés. Lényeges szempont, hogy a baktérium törzseket akkor és oda juttassuk, ahol a fenti célok eléréséhez a megfelelő élettér elérhető számukra.

A folyamatos innováció eredményeként egy új dimenziót teremtettünk a baktérium készítmények kijuttatásában. Célunk az volt, hogy a Phyller kijuttatót és a Temposensor vezérlő egységet együtt alkalmazva partnereink gazdaságos, környezetkímélő és precíziós szemléletű gazdálkodást folytathassanak, tovább csökkentve a fölösleges gázolajfogyasztást és a felesleges input anyag kijuttatást.

Keresd szaktanácsadóinkat!