Varga Sándor – talajerő gazdálkodási szakmérnök

Hazánk egyik legjelentősebb természeti kincse, legfontosabb erőforrásunk, ugyanakkor a természeti környezet része, az anyagok biológiai körforgásának helyszíne. Tápanyagot és életteret ad a növényeknek, milliónyi élőlény otthona, a növénytermesztés eredményességének alapja: a TALAJ!

Az elemek biológiai körforgalma pedig elképzelhetetlen BAKTÉRIUMOK nélkül. Létünk és bolygónk léte is TŐLÜK függ!

A globális klímaváltozás miatt bekövetkező időjárási tényezők változása – mint a csapadékmennyiség alakulása, hőmérséklet növekedése vagy csökkenése – jelentősen átalakíthatja a talajokban lejátszódó lebontó és felépítő folyamatokat (különös tekintettel a szén lekötésére vagy felszabadítására), illetve magukra a talajban élő szervezetekre is kihatással van.

A talajközpontú gazdálkodás a biztonságos növénytermesztés feltétele!

A talaj bizonyos fokú ismerete feltétlenül szükséges annak megértéséhez, hogy, mint a növények tápanyag-szolgáltató rendszere hogyan változik a tápanyag-utánpótlás során és ez hogyan működik a növénytermesztésben!
.

Örömmel és büszkén tudatjuk, hogy a Phylazonit gondozásában megjelent Varga Sándor –  A talajtermékenység mikrobiológiai alapjai és lehetőségei című szakkönyve, amely szemléletesen és mindenki számára érthető módon taglalja azokat az elméleti és gyakorlati tudnivalókat, amelyek segítenek megalapozni az intenzív, de mégis környezetkímélő gazdálkodást!

Miért SZEMLÉLETVÁLTÓ és HIÁNYPÓTLÓ?

Mert olyan könyvről beszélünk, ami tudományos alapokon nyugszik és mégis hétköznapi, közérthető nyelven taglalja a talajban lejátszódó folyamatokat.

.
Mit gondolnak a könyvről a szakemberek és gazdálkodók?

„A talajbiológiai tudomány segítségével ma már egyre inkább figyelünk azokra a „jótékony” hatású talaj-élőlényekre, amelyekkel csökkenthető a műtrágyák vagy a növényvédőszerek felhasználása. A gondolkodásunkat, ismereteinket ennek a „csak egy egészség létezik” szemlélet szerint kell az iskolától a felsőbb szintekig újra értelmezni. Ez a könyv ebben nyújt hathatós segítséget.”

Prof. Dr. Biró Borbála, DSc. az MTA doktora, egyetemi tanár, a „biológiai talajerőgazdálkodó szakirányú továbbképzés vezetője

„A könyv szakmai igényességgel mégis röviden, tömören és közérthetően magyarázza el a növénytermesztéshez szükséges talajtani és talajbiológiai alapokat.”

Berényi Üveges Judit – projektvezető, kutató

„A talaj ismeretét a benne lejátszódó folyamatokat, a fiataloknak szinte alaptantárgyként kellene oktatni. Megőrzésének lehetőségeit a fiatal generációnak teljes egészében ismernie kell. Ez a környezetvédelem egyik alap-pillére is.”

Földesi Gyula, kancellárKözép-magyarországi Agrárszakképzési Centrum

„A könyv elolvasása után elgondolkodhat a gazdálkodó azon, hogy valóban jó az, amit eddig csinált a talajjal, vagy még idejében változtathat annak érdekében, hogy ne romoljon tovább a talajállapot, minél tovább megőrizhesse annak termőképességét gondolva az utókorra.”

Prescher Péter, tulajdonos – Feri Mg Bt

 Kinek ajánljuk?

„Mindazoknak, akik a hétköznapi ismeretüket szeretnék bővíteni a talajról, a talajban lakó csodás, sokszínű élővilágról, a talaj kíméletéről  mindannak érdekében, hogy ezt a változatos életközösséget, “a szent anyaföldet” meg tudjuk őrizni – mint ahogy azt elődeink is tették – sok-sok következő nemzedéknek.

Zászlós Tibor, vezérigazgató, Mezőfalvai Zrt.

A könyv megvásárolható a webshopban: