– konferencia a Debreceni Egyetem rendezésében –

A Debreceni Egyetem Földhasznosítási, Műszaki és Precíziós Technológiai Intézetének, a Növénytudományi Intézetnek, az Agrár Kutatóintézetek és Tangazdaság valamint az Agráriumért Alapítvány tudományos konferenciát rendezett 2023. október 5-én.

A Debreceni tartamkísérletek 40 éves jubileuma alkalmából „Szántóföldi tartamkísérletek eredményeinek hasznosítása a gyakorlatban, üzemmérettől függetlenül” c. konferencia Debreceni Egyetem MÉK aulájában külföldi és hazai meghívottakkal, Prof. Dr. Harsányi Endre rektorhelyettes, Prof. Dr. Posta Katalin tudományos és minőségbiztosítási rektorhelyettes, Szabó Levente KITE vezérigazgató, valamint Jakab István az országgyűlés alelnöke köszöntő beszédei után plenáris előadásokkal folytatódott.

Prof. Dr. Pepó Péter, egyetemi tanár a tartamkísérletek múltjáról, létrehozóiról, illetve a búza tartamkísérletek eredményeiről tartott előadást. Prof. Dr. Nagy János, professor emeritus a kukorica hibridek tartamkísérleteiről, az eredmények gyakorlati hasznáról, Prof. Dr. Kakuszi-Széles Adrienn, egyetemi tanár szintén a kukorica tápanyag-optimalizációs, növényélettani vizsgálatok eredményeiről beszélt részletesebben.

A konferencia vendégelőadói 9 szekcióban ismertették eredményeiket, többek között földművelési, agrokémiai, talajtani, növényvédelmi témakörökben.

Örömünkre szolgált előadóként is megjelenni e színvonalas konferencián. Előadásunkat a talajtani szekcióban „Mikrobiológia készítmények a növénytermesztés szolgálatában” címmel tartottuk meg, kisparcellás kísérletsorozatainkat, majd az ehhez kapcsolódó termékfejlesztési vizsgálataink eredményeit bemutatva.

Az előadások után, prof. dr. Kátai János levezető elnökkel az előadások témaköreiről, kötetlen beszélgetés során osztottuk meg további tapasztalatainkat, eredményeinket.

Köszönettel tartozunk a szervezőknek e kimagaslóan magas színvonalú konferencia megrendezéséért!