Ahhoz, hogy a kutatás és a fejlesztés eredményei a termelésben ki- és felhasználhatóak legyenek, a gazdálkodók szaktudását frissíteni és bővíteni kell.

A termelőknek olyan szemléletet szeretnénk átadni, amely által befogadóvá válnak a talaj és a növény egészségét megőrző technológiákra, megértik a talajban és a növényekben zajló folyamatokat, ehhez igazítják a hétköznapi gazdálkodásukat, és ennek rendelik alá a különböző beruházásaikat, fejlesztéseiket, alkalmazott technológiáikat is!
A kiállításon olyan innovatív, és a Hód-Mezőgazda Zrt-re jellemző, egyedi programot szeretnénk megvalósítani, amely bemutatja a gazdaság tevékenységét, és növényélettani, a növény egészségét megőrző folyamatokon, mikrobiológiai és gépi megoldásokon keresztül rávilágít a növénytermesztés, azon belül is a takarmánynövény termesztés kiemelt szerepére, a minőségi takarmány előállítás biztosítására.

ÁLLOMÁSAINK:

HÁZIGAZDA – JÓ GYAKORLAT
Előadó: Kurusa Tamás termelési vezérigazgató-helyettes, Hód-Mezőgazda Zrt

Tematika: Fontos, hogy az állattenyésztés és a növénytermesztés olyan közös célokat határozzon meg, amelyek elérhetők, és figyelembe veszik az ágazatok lehetőségeit, a térségi adottságokat és a korlátokat is. A tanösvény célja számunkra az, hogy bemutassa a kapcsolatot, mely a két ágazatot összeköti, és a TALAJT, a Termőföldet, amely a rendelkezésünkre áll.

TALAJTAN – INTERAKTÍV TALAJSZELVÉNY
Előadó: Dr. Hupuczi Júlia főiskolai docens Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Kar, Növénytudományi és Környezetvédelmi Intézet

Tematika: Mivel mezőgazdasági területeinknek csak kis százalékát tudjuk öntözni, ezért nagyon felértékelődik a talajok nedvességmegőrző képességének vizsgálata, javítása. Fontos feladat a talajépítő eljárások kutatása, hiszen a biológiailag diverz és egészséges termőtalaj képezi a termésbiztonság alapját.

TALAJBIOLÓGIA – SZERVESANYAG GAZDÁLKODÁS
Előadó: Dr. Varga Sándor szakmai vezető és Simkó Attila laborvezető, Phylazonit Kft.

Tematika: Termékeny talajról abban az esetben beszélhetünk, ha rendelkezik elegendő szerves anyaggal, stabil talajszerkezettel és nem utolsó sorban aktív talajélettel. A talajélet károsodásával annak szerkezetépítő hatását veszítjük el, mint ahogy szerves anyag nélkül nem tudjuk optimális szinten tartani a hasznos mikroorganizmusokat sem. E három tényező szorosan összefügg: ha bármelyik sérül, a másik kettő is sérül!

TALAJMŰVELÉS – MEGFELELŐ AGROTECHNIKA
Előadó: Gyurik Bence – HORSCH termékmenedzser, Axiál Kft.

Tematika: A szerkezeti degradáció, melyet sok esetben a túlművelés okoz, csak több évi munkával fordítható vissza. Elsőként a kevesebb menetszám elérése a fontos a talajtömörödésének mérséklésére, valamint egyes területeken a forgatásos, mélyművelés elhagyását is számba kell venni, hogy megakadályozzuk a talaj nedvességvesztését. Kiemelt jelentősége van továbbá a szervesanyag pótlásának is, de leginkább annak, hogy ismerjük meg talajainkat, tudatosan tervezzük meg munkaműveleteinket és állítsuk össze gépparkunkat úgy, hogy megfelelő időben, helyen éljünk a technológia adta lehetőségekkel.

NÖVÉNYÉLETTAN –ÉLMÉNYSZERŰ NÖVÉNYBIOLÓGIA
Előadó: Dr. Parádi István ügyvezető igazgató ExperiPlant Kft., az ELTE TTK Biológiai Intézet Növényélettani és Molekuláris Növénybiológiai Tanszékének adjunktusa

Tematika: Olyan alapvető növényélettani ismereteket mutatunk be, amelyek a különböző stresszhatásokra és kezelésekre adott növényi válaszok értelmezéséhez nélkülözhetetlenek. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gazdálkodók és döntéshozók értsék és alkalmazni tudják a növényélettani fogalmakat és a növények növekedését, fejlődését és anyagcseréjét szabályozó legfontosabb folyamatokat. A növényélettan ismerete gyorsabb és pontosabb döntésekhez, és a kezelések és művelési folyamatok sikeresebb kiválasztásához járulhat hozzá.

NÖVÉNYEGÉSZSÉG – NÖVÉNYI TELJESÍTŐKÉPESSÉG
Előadó: Szabó István üzletág-fejlesztési igazgató, Pro-Feed Kft. Növényegészség Üzletág

Tematika: A növényekben meglévő genetikai potenciált úgy tudjuk leginkább kihasználni, hogy biztosítjuk a növények egészségét, azaz a maximális teljesítőképességi állapotát. A növényegészség ápolására szolgálnak a különféle biostimulátor (növény- és talajkondicionáló) készítmények, amelyek csoportosításával, hatásmódjával és okszerű felhasználásával szeretnénk megismertetni a vendégeket. Foglalkozunk majd a növényeket érő különböző stressz hatásokkal (pl. aszály, fagy), és az azok elleni védekezés lehetőségeivel.

TAKARMÁNY GAZDÁLKODÁS – TAKARMÁNYMINŐSÍTÉS ÉS SZAKTANÁCSADÁS
Előadó: Dr. Orosz Szilvia címzetes egyetemi docens, takarmányozási igazgató ÁT Kft., Takarmányozási Igazgatóság

Tematika: Az öntözőberendezések telepítése előtt és mellett van más lehetőség is a klímaváltozás okozta nehézségek mérséklésére a tömegtakarmány-bázis szempontjából. Ezen új, komplex szemlélet elterjedéséhez szükséges az ismeretterjesztés és felvilágosítás, a korszerű ismeretek, az új tudományos eredmények és technológiák megismertetése a gyakorló szakemberekkel. A Tanösvény ezen állomásán az új szemlélet rendszerszintű bemutatása történik majd, szilázs- és szénamintákkal kiegészítve.