Új irányokra van szükség a mezőgazdaságban

A 2023. november 29-30-án rendezték meg Magyarország agráriumának egyik legfontosabb találkozóját, az Agrárszektor Konferenciát, ami kiemelt fórumot biztosított az agrárágazat aktuális kérdéseinek megvitatására. A magas színvonalú eseményen Vajda Péter, a Phylazonit Kft. ügyvezetője is részt vett egy figyelemre méltó kerekasztal-beszélgetésen, ahol az agrárium jövőjéről, az idei tanulóévről és az agrártámogatások jövőbeli irányairól esett szó.

Az agrárszektor készen áll a változásra

Vajda Péter szakértőként kapott felkérést a konferencián való részvételre, ahol olyan illusztris személyekkel vitatta meg a magyar agrárium helyzetét, mint Detre Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese, Feldman Zsolt, az Agrárminisztérium államtitkára, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, Jakab István, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke és Szabó Levente, a KITE Zrt. vezérigazgatója.

A panel beszélgetés keretében a Phylazonit Kft. ügyvezetője rámutatott a mezőgazdaságban szükséges változások fontosságára. A szakember szerint elengedhetetlen, hogy elmozduljunk a hagyományos mezőgazdasági módszerektől, mivel ezek hosszú távon nem fenntarthatóak.

A talaj szerkezetének megóvása és a szervesanyag-tartalmának növelése kiemelt fontosságú a talajélet helyreállítása érdekében, amihez újfajta, innovatív technológiák alkalmazására van szükség. Aki ezt nem ismeri fel, és továbbra is a megszokások mentén gazdálkodik, nem fog hosszú távon túlélni.

Vajda Péter beszélt a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok jelentőségéről és a Phylazonit mikrobiológiai készítményeinek szerepéről is ebben a folyamatban. Elmondta, hogy nőtt a mikrobiológiai készítmények iránti nyitottság. A gazdák új, alternatív megoldásokat keresnek a hagyományos műtrágyák helyett, mert ma már nem az a cél, hogy kimerítsük a talajt, hanem bele kell illeszkedni abba a körforgásba, amit a természet nyújt. Emellett a gazdáknak nagyobb hangsúlyt kell fektetniük a hatékonyság növelésére, úgy kell összeállítaniuk a komplex növénytermesztésüket, hogy az a legnagyobb hozzáadott értéket tudja biztosítani.

A termelővel közösen kell felmérni a területeket, megnézni a sajátosságokat, a technológiát, a vetésforgót, és ezek alapján kell összeállítani egy olyan termelési struktúrát, tápanyag-utánpótlási vagy talajjavítási stratégiát, ami a mostani gazdasági körülmények között is versenyképes.

KAP-reform: tanulóév után, éles viták előtt

A konferencián bemutatták az agrárium legújabb trendjeit és kihívásait, különös tekintettel az új uniós Közös Agrárpolitikára (KAP). A szekcióban megvitatták a KAP reformok tanulságait, a támogatási rendszer változásait, beleértve az Európai Zöld Megállapodásról (Green Deal) folyó uniós vitákat, valamint a magyar stratégiai terv sürgős módosításának szükségességét.
A szakértők egyetértettek abban, hogy egy támogatásnak főként akkor van értelme, ha abból egy olyan változás jön létre, ami jobbá, biztonságosabbá és fenntarthatóbbá teszi a növénytermesztést. A KAP és az AÖP jó katalizátorok, mert rávilágítottak arra, hogy most már muszáj elkezdenünk foglalkozni a talajokkal.

Vajda Péter hangsúlyozta, hogy a támogatási rendszer, az éghajlatváltozás és a gazdasági válság együttes hatására a mikrobiológiai vállalások növekedtek, ami azt jelzi, hogy egyre többen keresnek fenntartható alternatívákat.

A magas színvonalú kerekasztal beszélgetésen szó esett továbbá arról is, hogy mit kell tenniük a gazdáknak annak érdekében, hogy a lehető legtöbb uniós támogatást vehessék igénybe és hogyan alakítja ki jövő évi ellenőrzési és kifizetési gyakorlatát a Magyar Államkincstár.
Az Agrárszektor Konferencia 2023 kiváló alkalom volt az agrárium jelenlegi helyzetének és jövőbeli kilátásainak áttekintésére. Az esemény lehetőséget nyújtott a mezőgazdasági szektor kiemelt szereplői számára a szakmai kapcsolatok építésére és a legfrissebb információk megosztására, elősegítve ezzel a hatékony és fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok fejlesztését.