A Phylazonit a talajközpontú gondolkodás és a baktériumkészítmények elterjesztésének úttörője Magyarországon. Vajda Péter ügyvezető 24 éve foglalkozik ezzel a területtel. Nagyon büszke arra, hogy az elmúlt évtizedek szakmai megalapozottságával, folyamatos fejlesztéseikkel és kísérletekkel, hosszú és szisztematikus építőmunkával, az ország kedvenc baktérium-készítmény gyártó és forgalmazó cégévé váltak. Felelősségének érzi, hogy a nemrég létrehozott Phylazonit Akadémiával és a kiadott könyveikkel támogassák a termelőket a növénytermesztésben. Mindezekről a Magro.hu munkatársa beszélgetett vele.

➤ Mintha az utóbbi időben nagyobb figyelem övezné a talajélet fontosságát a magyar mezőgazdaságban, ennek ellenére a termelők hozzáállása még mindig gyakran a megszokáson alapul.

Valóban, én is azt tapasztalom, hogy világszinten egyre nagyobb fókuszt kap a talaj és a talajközpontú gazdálkodás. Az utóbbi években elindult egy szemléletváltás ebbe az irányba, de még sok a teendő, hogy minden gazdálkodó elinduljon ezen az úton. Ezt a gondolkodást és folyamatot gyorsítja a mostanában tapasztalható éghajlatváltozás is.

Vajda Péter a Phylazonit ügyvezetője

Vajda Péter a Phylazonit ügyvezetője

A talajra sokan úgy tekintenek, mint ami magától érthetően létezik. Amit problémának látok, hogy kevés az a stabil ismeretanyag, ami alapján a termelő döntést tudna hozni arról, hogy hogyan tudja javítani a talaj állapotát. A talaj egy komplex élő rendszer, amelyben fontosak a fizikai összetevők és kémiai folyamatok, de kihagyhatatlan az abban zajló biológiai folyamatok ismerete is.

Ehhez az első lépés, hogy megértsük, a talaj nem csak egy fizikális közeg, nem csak arra szolgál, hogy a növény gyökérzetét tartsa, és legyen hova kiszórni a műtrágyát, hanem egy olyan élő rendszerként kell tekintenünk rá, ahol baktériumok, gombák, giliszták, egyéb mikro- és makro faunaelemek találhatók benne. Komplex, mert ezek mind szoros összefüggésben vannak egymással, és egymás nélkül nem tudnak megfelelően működni. Ha a talajt csak egy fizikális közegként kezeljük, abban nem nő növény, nem válik termőképessé. Ehhez kellenek az élő szervezetek.

A talajélet visszaállításához nem lehet egy általános receptet megmondani, hiszen mindenhol mások a talajadottságok, a domborzati viszonyok, regionálisan eltérőek az éghajlati viszonyok és más a talajtípus. A termelőnek saját magának kell látnia és ismernie a saját területét, és ez alapján elindulni egy olyan tényszerű, okszerű gazdálkodás irányába, amivel változtatásokat eszközöl a talajban.

➤ Ha jól értettem, a gazdákban van nyitottság az újdonságra, csak maga az információ hiányzik.

A mezőgazdasági termelők túlnyomó része nyitott a tudásra és a tudás megszerzésére, azonban a figyelem főként a talaj feletti részekre koncentrálódik: a műtrágyázás, vetőmagok, növényvédelem, a lombtrágyázás és a gépek.

Azt gondolom, hogy nagyobb hangsúlyt kellene fordítani a talajra is, hiszen ez a fő központja a mezőgazdasági növénytermesztésnek, ugyanis minden más erre épül. A komplexitás itt is fontos: nem az egyes elemek, hanem mind együttesen határozzák meg a növénytermesztés eredményességét.

➤ Milyen eszközöket használnak az információ átadására?

Az említett információk átadására 2 irányt indítottunk el:

Az egyik a Phylazonit Akadémia, ahol szántóföldi bemutatóval egybekötött szakmai előadások keretén belül ismerkedhetnek meg a termelők a talajjal kapcsolatos folyamatokkal. Külső szaktekintélyek bevonásával, ám mégis gyakorlatiasan viszi el a talajbiológiai kérdéseket a termelőhöz, felhívva a figyelmüket a téma fontosságára. Ezen alkalmakkor olyan ismeretanyagot adunk át, amivel – reményeink szerint – tudjuk a termelők gondolkodását és munkáját segíteni, továbbá ráirányítjuk figyelmüket a jövőbeli problémák megoldására.

A termelő számára az a fontos, hogy olyan információhoz jusson, amit be tud építeni a gazdálkodásába, és amivel sikeresebbé és eredményesebbé tud válni. Szeretnénk, ugyanakkor, ha a baktériumokat egy kicsit jobban megismernék. Az egyik előadásunk, például A növények és baktériumok örök barátsága címet viseli. Úgy gondolom, ha a gazdálkodók megértik, hogy milyen biológiai folyamatok zajlanak a talajban, hogyan segítik és támogatják a baktériumok a növények működését és fejlődését, hogyan segítik a tápanyagfelvételt, akkor onnantól tudatosabban gondolkodnak a talajközpontú termelésben.

Ebben az évben az online változatát indítottuk el május 7-én, annak érdekében, hogy minél szélesebb körben elérjük a termelőket. A következő alkalom júniusban lesz.

A másik irány pedig az ismeretterjesztő könyveink. Eddig megjelent már a Beforgatott jövő című könyv, mely a növény számára létfontosságú tápanyagokról, azok körforgásáról szól. Továbbá szerepet kapott benne a baktériumok és azok tápanyagfelvételben betöltött szerepe is.

Beforgatott jövőBori és Vince kalandjai

A híres írót, Nemere Istvánt is megihlette ez a témakör; egy könnyen olvasható és szórakoztató kisregényt írt Földbarát címmel.

Azt gondolom, hogy jó példát kell felállítani gyerekeinknek és már gyerekkorban át kell adni a tudást a mezőgazdaságról és a talaj fontosságáról. Ha így teszünk, akkor lehet, hogy később környezettel tudatosabban fognak gondolkozni, vagy környezettudatosabban termelni. Szentgyörgyi Judit írónő megírta a Bori és Vince kalandjai mesekönyvet, mely az óvodai és általános iskola alsó tagozatába is jól beilleszthető ismereteket szolgál gyereknyelven.

A talajtermékenység mikrobiológiai alapjai és lehetőségei

Ezen a fórumon szeretném bejelenteni először, hogy 1 hónapon belül kiadásra kerül egy újabb könyv, mely dr. Varga Sándor biológiai talajerőgazdálkodási szakmérnök írása, ami a

A Talajtermékenység mikrobiológiai alapjai és lehetőségei

címet viseli.

A talajtan és a mikrobiológiai határterületének ismeretanyagát mutatja be tudományos alaposággal, de olyan közérthető nyelven, hogy a mezőgazdaságban tevékenykedő gazdálkodók, diákok vagy a szakmai alapokkal egyáltalán nem rendelkező, ám a téma iránt érdeklődő olvasók számára is egyértelművé teszi az alapvető összefüggéseket. A könyv oktatási segédanyagként is használható, és a középiskolások, valamint a termelők számára érhető nyelven mutatja be a talaj és a mikrobiológia készítmények szerepét a fejlett, modern és fenntartható mezőgazdaságban.

dr. Varga Sándor biológiai talajerőgazdálkodási mérnök
.

➤ Honnan jött a könyvötlet?
Úgy éreztük, érdemes összefoglalni azt a tudásanyagot, ami a korábbi kutatásaink, tapasztalataink alapján rendelkezésünkre áll, nem szabad ezeket megtartani magunknak, hanem a termelők részére kell bocsátani hozzájárulva az eredményesebb termelésükhöz.

Mi a Phylazonit küldetése?
Szakmai filozófiánk, hogy az „egészséges talaj, egészséges növény, egészséges ember” szemléletmódot egyre több hazai és külföldi partnerünkhöz eljuttassuk. Célunk olyan maradandót alkotni, amely újfajta szemléletet vezet be a mezőgazdasági ágazatban, segítséget nyújt a termelőknek, valamint környezetkímélő hatása miatt az egész emberiség fenntartható fejlődését biztosítja.

Fontosnak tartjuk, hogy a környezet fenntarthatóságát már az alapoknál, a talajnál elkezdjük.

Talajjavító készítményeink mind a kultúrnövények vetésénél, mind a visszamaradt tarló bontásánál, esetenként a káros gombák által okozott problémákra nyújtanak biztos segítséget. A termékek használatával a talajaink állapota, szerkezete javul, növények egészségesebbek, élettel telibbek lesznek, ezzel hozzájárulva a biztonságosabb, kiegyensúlyozottabb termésátlagokhoz.

A piac igényeit szem előtt tartva valamint felelősséget érezve a talaj egyértelmű romlásának megállításáért és annak élelmezési problémákat okozó következményeinek megváltoztatásáért; kutatásainkat és fejlesztéseinket ezen állapotok megszüntetésének szolgálatába állítottuk.

Célunk, hogy termékeink minél szélesebb körben való megismertetése hozzájáruljon a környezet védelméhez; alapfilozófiánkkal a mezőgazdasági szférában úttörőnek számítunk és példamutatásunkkal hozzájáruljunk egy újfajta szemlélet kialakulásához.

Cselekedeteinkkel eredményes változásokat érjünk el a természetben, miközben partnereink a legoptimálisabb hasznot elérve elkötelezetté válnak a felelős gazdálkodás iránt. Üzleti döntéseink meghozatala során arra törekszünk, hogy eredményeinket úgy érjük el, hogy azok a környezeti-, társadalmi és az emberi érdekeket valamint a fenntarthatóságot szolgálják.

magro.hu